Nådeløs og konstruktiv dopingrapport

Oslo 20170126.
Høring i dopingsaken mot Therese Johaug, januar 2017. Høringen i dopingsaken vedrørende Therese Johaug på Ullevaal stadion i Oslo torsdag.
Foto: Lise Åserud / NTB scanpix
Foto: Lise Åserud / NTB scanpix


Den siste rapporten om tiltak for å forhindre nye Johaug-saker er konkret, nådeløs og viktig. Spørsmålet er nå hvilke konsekvenser den får?

Rapporten Forskrivning av legemidler til toppidrettsutøvere eller Bahr-rapporten som ble overlevert idrettsstyret denne uken levner ingen tvil: antidopingarbeidet i norsk idrett har hatt mange huller. Rapporten underbygger mange av funnene i den såkalte astma-rapporten som kom etter alle avsløringene og påstandene i Martin Johnsrud Sundby-saken.

Det har vært stor diskusjon om vi kan snakke om systemsvikt i norsk idrett og særlig i Norges skiforbund når det gjelder antidopingarbeid på grunn av dopingdommene mot to av verdens beste skiløpere på kort tid, den ene tatt for feil bruk av astmamedisin og den andre for bruk av en salve som inneholdt et steroid. Jeg var en av dem som hevdet at astma-rapporten ikke var en friskmelding av skiforbundet i astma-saker, men fikk en diagnose som viste sykdomstegn.

Bahr-rapporten bygger på mange måter oppunder dette. Den nevner ikke systemsvikt, men følgende sitater gir ikke mange andre tolkninger enn alvorlig rutinesvikt eller potensiale for svikt når medikamenter skal foreskrives til utøvere:

«Olympiatoppens leger skal, dersom legen anser dette å være nødvendig, kontrollere legemidler opp mot relevante register (f.eks. felleskatalogen.no, WADAs register over forbudte preparater, Global DRO). Det foreligger ingen skriftlig rutine som pålegger legen slik kontroll og det er risiko for svikt i utførelse av kontrollen (min utheving). Det er også risiko relatert til at annen lege/tannlege skriver ut legemiddel uten å ha tilstrekkelig kunnskap og forståelse for dopingreglementet og dermed skriver ut legemiddel som omfattes av dopingreglene (s. 17).»

«Det har også framkommet i risikoanalysen at det er vesentlig risiko for at utøvere ikke er klar over det strenge egenkontrollkravet eller ikke utfører egenkontroll av medikamenter som hun/han får av lege eller på annen måte (min utheving). Potensiell svikt i egenkontroll stemmer overens med funnene i Rapport fra granskningsutvalget oppnevnt for å granske medisinering av astma av 15.02.2017 (s. 17).»

Den omfattende listen over anbefalinger til særforbundene vitner også om at det er mye å gå på i antidopingarbeidet i norsk idrett, og dette tilfelle skiforbundet. Anbefalingene er blant annet at man må dokumentere gjennomført e-læringsprogram «Ren Utøver» og at stipendtildeling kan knyttes til at man har gjennomført e-læringsprogrammet, kraftig revidering av utøveravtaler (blant annet plikt til å ta vare på pakningene til medikamentene man bruker), årlig gjennomgang av medisinkofferter, plikt for leger til å konsultere kolleger når medikamenter skal skrives ut og innføring av et elektronisk journalføringssystem for at legene skal får mest mulig informasjon når de skal foreskrive medisiner, etablere tydelige rolle- og ansvarsbeskrivelser for aktørene i støtteapparatet relatert til medisinbruk. For å nevne noe.

I tillegg kommer omfattende anbefalinger til NIF, Olympiatoppen og Antidoping Norge.

Bahr-rapporten må tas imot med åpne armer i norsk idrett, selv om det sikkert smerter i enkelte kretser. Vi har hørt mange unnskyldninger og unnamanøvere fra norske idrettstopper det siste året. Etter å ha lest denne rapporten er det ikke rom for utenomsnakk. Blir noen tatt for brudd på dopingbestemmelsene etter denne rapporten (og astmarapporten) kan vi skylde på utøveren, på forbundets manglende kunnskaper og tiltak eller begge deler.

Men det store spørsmålet gjenstår: hvorfor satt man ikke i verk mange av disse tiltakene rett etter at man fikk Martin Johnsrud Sundby-saken? Da ville mest sannsynlig Therese Johaug ikke blitt tatt for brudd på dopingreglementet og fått en dopingdom? Det er kanskje den egentlige konklusjonen av Bahr-rapporten.

#johaug #doping #olympiatoppen

11 kommentarer

Veritas

28.04.2017 kl.15:55

I tillegg kan man få klarere ansvarslinjer med en KRAFTIG reduksjon i antall avdelinger/direktører og representanter. Nå spilles stolleken hver gang det skjer noe!

Morten Luneborg

28.04.2017 kl.15:56

Det er sikkert ting å rette opp i. Og det er nærmest forbløffende at Johaugs sakstilfelle i det hele tatt kunne skje.

Men hvorfor legger mange journalister og andre ytterligere sten til byrden ved å omtale Johaug som en doper = "tatt for doping".

Hun har da vitterlig ikke dopet seg. Doping er å innta ulovlige substanser i den hensikt å øke sin prestasjon. I Johaugs tilfelle er det bekreftet av dette ikke handler om doping, men om mikroskopiske mengder uten noen som helst effekt. Et ulykkestilfelle uten offer og vinning.

Ordbruken er helt unødvendig. Det som er riktig er at Johaug er dømt for brudd på dopingreglementet.

Andreas Selliaas

28.04.2017 kl.15:57

Takk for kommentar! Skal presisere! Morten Luneborg:

Ole

28.04.2017 kl.16:19

Jeg må bare presisere at doping ihht til dopingregelverket skiller seg fra "dagligtalebegrepet" og er enkelt definert som nettopp "brudd på dopingreglementet". Det gir derfor ingen mening i å omtale dommen til Johaug som (bare) "brudd på regelverket", da dette er synonyme begreper. Johaug er formelt dømt for doping, selv om hun er trodd på at dette skyldes slurv og ikke uærlig hensikter.

Morten Luneborg

28.04.2017 kl.16:53

Ole:

Nå skal ikke jeg avspore og ødelegge en viktig og nødvendig debatt. Det var en god kronikk.

- men å omtale Johaug i samme åndedrag som ekte dopere er misvisende, det er det jeg sier.

Skal du være konsekvent, så rammes også oppbevaring og distribusjon av ulovlige substanser (Bendiksen) av samme reglementet. Da ser man at en slik omtale er unødvendig og meningsløs.

Men for all del, anser man omtalen som nødvendig, kjør på.

Harald Søvdsnes

28.04.2017 kl.16:56

Ikke bland et fotografi av Therese Johaug inn i denne artikkelen.

JEG STØTTER JOHAUG!

Ole

28.04.2017 kl.17:28

Morten Luneborg:

"Doper" og liknende negative karakteristikker kan man godt spare seg for i denne sammenhengen, men det blir vanskelig å diskutere norske "legemiddeltabber" hvis "dømt for doping" og "dopingdom" må omskrives til noe hyggeligere. Omskrivingstrenden begynte vel egentlig med Skiforbundets famøse skjønnmaling av dommen mot Sundby.

Uansett er det viktigste å ta lærdom av gårsdagens feil og vende blikket fremover, for å sikre at verken støtteapparat eller utøvere kan sette seg selv i liknende kniper i fremtiden.

Dole

28.04.2017 kl.17:44

Den eneste jobben hun har som topp utøver er å prestere og sjekke hva hun putter i/på seg. 95% av utøverne klare dette. Johaug sa selv at hun trippel sjekker hva hun putter i/på seg. En kan ikke klandre andre enn seg selv når dette er en fulltidsjobb! Forstår ikke hvordan alle skal unnskylde henne.

Brumle

28.04.2017 kl.19:37

Dole: Ganske enkelt fordi det er, alltid har vært, og kommer alltid til å være menneskelig å feile. Still deg foran speilet du Dole og spør deg selv om du er ufeilbarlig og derav kan kaste den første steinen.....

Tesla

29.04.2017 kl.14:31

Etter min mening burde det norske sauefolk saksøke dama med bart! Johauh har dei største musklene, større en Sundby og martin Bjørgen,.

nisse

01.05.2017 kl.12:18

Störta skandalen är ADN som ger uppehåll i tester. Där har ni visat på uselt antidoping med 4-6 månader utan tester. Är detta normal hantering det borde undersökas? Tester skall ske inom dopingmedels upptäcktstid. Minst en gång per månad oavsett om de är i Alperna. Stor skandal!

Skriv en ny kommentar

hits